— 24 години опит като офталмолог
— 21 000 очни операции на катаракта и глаукома
— 14 регистрирани патента

Катаракта

Не се страхувайте от катарактата, след операция с ReSTOR® ще виждате на близо и надалеч без очила.

Аподизацията е специална технология, широко използвана при направата на специални свръхмощни микроскопи и телескопи за усилване на светлинните сигнали и подобряване качеството на изображението.

При дизайна на лещата ReSTOR® се оформя вътрешна оптична част с диаметър 3,6 мм, където образно казано са «гравирани» 12 концентрични окръжности с постоянно намаляваща височина и стъпки от 1,3 в центъра до 0,2 микрона към повърхността. Тези стъпки позволяват попадналата върху лещата светлина да се разпада на малки вълни и така да се формира качествено изображение в няколко фокусни точки, което намалява зрителните смущения. Едновременното използване и на принципа на дифракцията осигурява възстановяване на зрението за близо и за далеч. Аподизацията — тази уникална технология оптимално регулира светлинната енергия, попадаща върху ретината. Така качеството на зрението в по-малка степен зависи от количеството светлина, попаднала в окото, и от размера на зеницата. По този начин лещата РЕСТОР осигурява качествено зрение по всяко време на деня.

Очилата стават излишни. Всичко това създава нови стандарти за качеството на живот.

Акрисоф РЕСТОР е втората след Акрисоф Нейчъръл мека сгъваема леща с вграден жълт филтър срещу опасната синя светлина. Те скоро ще бъдат наложени като стандарт при всички имплантации на катаракта, но е задължителна за хора с проблеми в ретината, за да се спре процесът на по нататъшното й увреждане.

AcrySof® ReSTOR е единствената сполучлива за момента мека сгъваема леща, която освен че осигурява качествено зрение за близо и далеч, може да коригира и някои рефрактивни аномалии като по този начин и двете заболявания могат да бъдат елиминирани с една операция. Това прави РЕСТОР наистина уникална.

Ако минавате 50-те и започвате да изпитвате проблеми със зрението, които се изразяват в нарушаване яснотата на виждане, промяна усещането за цветове, заслепяване от ярки светлинни лъчи или двойно виждане с всяко око поотделно, повече от наложително е да се консултирате с очен лекар. При такъв комплекс от симптоми, вероятната диагноза е катаракта, или добилото широка гражданственост «вътрешно» — «старческо перде».

Ако наистина диагнозата е катаракта и не е съпроводена с други заболявания на окото, пациентът трябва да бъде спокоен. Защото, първо — повече от хората с течение на годините започват да страдат от катаракта. И второ — постиженията на съвременната медицина при операция на катаракта са изключително напреднали и се смятат за рутинни — сигурни и ефективни, в редки случаи те отнемат повече от 30 минути.

И все пак какво представлява катарактата?

Очно заболяване, което заема първо място по слепота в света — за щастие процесът е обратим — след операция зрението се възвръща напълно. Най-общо казано, причината за заболяването се крие в уплътнявяне и помътняване с течение на възрастта на собствената леща, както и в промяна на нейната еластичност, в резултат на което се затруднява четенето и се налага ползването на очила. Химическата модификация на лещените протеини, особено процесът на окисляване, води до прогресивна пигментация — лещата става жълта или светлокафява. Следствие метаболизма, ядрото й става твърдо - известния процес на стареене, а оттук и споменатите по-горе проблеми със зрението.

Единственият начин да се възвърне зрението напълно е премахване на помътнялата леща по оперативен път и заместването й с изкуствена леща.

Материалите, от които се изработват съвременните вътреочни лещи, не носят рискове от увреждане на окото — те са биосъвместими. Що се отнася до самата операция съществуват много методи за нейното извършване. Но най-съвременният е факоемулсификацията. Апаратите, с които се извършва тази операция се наричат факомашини. Те позволяват през миниатюрен отвор в окото от 2.5-3 мм да се вкара малка сон-дичка, която с помощта на ултразвук или с водна струя, се разбива и изсмуква естествената леща, както е при най-съвременния апарат ИН-ФИНИТИ. Това се извършва вместо с ултразвук със затоплен воден разтвор, по щадяща за пациента процедура. На същото място се поставя изкуствена — мека сгъваема леща. Окото не се травмира, упойката е местна, не се шие с конци, възстановителния период е няколко часа, вместо месеци, както е при другите методи.

Вътреочната леща AcrySof® се е наложила в световен мащаб с най-високата степен на био-съвместимост, надежност и безвредност. До момента са имплантирани над 25 млн. от тази леща, което я нарежда на първо място сред меките лещи. Тя е единствената до момента леща, направена изцяло от акрилен материал.

AcrySof® е в най-висока степен подходяща и поносима за човешкото око от всички известни до момента лещи. Не помътнява с течение на времето, поради което не се налага вторична операция

Последна новост на тази платформа лещи е РЕСТОР (от английски — възстановявам). Досега използваните и имплантирани лещи осигуряват възможност за виждане само надалече. За наблизо са необходими очила. Новите лещи РЕСТОР преставляват сложна оптична система, за направата на която са използвани авангардни космически технологии — аподизацията, както и принципите на оптиката — рефракция, дифрак-ция,псевдоакомодация.

AcrySof® ReSTOR — уникалната мека сгъваема леща

AcrySof ReSTOR e уникалната мека сгъваема леща

AcrySof® ReSTOR е единствената сполучлива за момента мека сгъваема леща, която освен че осигурява качествено зрение за близо и далеч, може да коригира и някои рефрактивни аномалии като по този начин и двете заболявания могат да бъдат елиминирани с една операция.

Какво е Глаукома и как се лекува

Доскоро се смяташе, че Глаукома или зелена звезда е чисто очно заболяване, протичащо с намаление на зрението поради увреждане на очния нерв от високо очно налягане.

научете повече за глаукомата и нейното лечение