— 24 години опит като офталмолог
— 21 000 очни операции на катаракта и глаукома
— 14 регистрирани патента

Заболявания

Катаракта

Катарактата е очно заболяване, което заема първо място по слепота в света — за щастие процесът е обратим — след операция зрението се възвръща напълно. Най-общо казано, причината за заболяването се крие в уплътнявяне и помътняване с течение на възрастта на собствената леща, както и в промяна на нейната еластичност, в резултат на което се затруднява четенето и се налага ползването на очила. Химическата модификация на лещените протеини, особено процесът на окисляване, води до прогресивна пигментация — лещата става жълта или светлокафява. Следствие метаболизма, ядрото й става твърдо - известния процес на стареене, а оттук и споменатите по-горе проблеми със зрението.

Не се страхувайте от катарактата, след операция с ReSTOR® ще виждате на близо и надалеч без очила.

научете повече за катарактата и нейното лечение
AcrySof ReSTOR e уникалната мека сгъваема леща

AcrySof® ReSTOR — уникалната мека сгъваема леща

AcrySof® ReSTOR е единствената сполучлива за момента мека сгъваема леща, която освен че осигурява качествено зрение за близо и далеч, може да коригира и някои рефрактивни аномалии като по този начин и двете заболявания могат да бъдат елиминирани с една операция.

Глаукома

Доскоро се смяташе, че Глаукома или зелена звезда е чисто очно заболяване, протичащо с намаление на зрението поради увреждане на очния нерв от високо очно налягане. Наблюдава се предимно при възрастни лица (над 60 години), но според СЗО всички пациенти над 40 години подлежат на ежегоден контрол на вътреочното налягане. Глаукома при млади хора се среща по-рядко, но не и никога. Заболяването води до необратимо увреждане на зрението и в нередки случаи до пълно ослепяване. Според най-съвременните схващания глаукомата не се разглежда като изолирано заболяване, а като група от невродегенеративни заболявания (Глаукоми), протичащи с увреда на зрителния нерв (оптикопатия) и характерни промени в зрителното поле на човека.

«Глаукомата каквото вземе - не връща.»

научете повече за глаукомата и нейното лечение
AcrySof ReSTOR e уникалната мека сгъваема леща

AcrySof® ReSTOR — уникалната мека сгъваема леща

AcrySof® ReSTOR е единствената сполучлива за момента мека сгъваема леща, която освен че осигурява качествено зрение за близо и далеч, може да коригира и някои рефрактивни аномалии като по този начин и двете заболявания могат да бъдат елиминирани с една операция.