— 24 години опит като офталмолог
— 21 000 очни операции на катаракта и глаукома
— 14 регистрирани патента

Списък с публикации и участия в научни форуми
на Д-р Пламен Цветков

1989/ 4бр., списание «Офталмология»

Многоточкова базирана статична периметрия

Проф. Цв. Марков, Д-р Пл. Цветков, Многоточкова базирана статична периметрия

Октомври 2003, «Военен информационен бюлетин»

Опис индустриална собственост

Проф. Цв. Марков, Д-р Пл. Цветков, Опис индустриална собственост, REACUER/MEDCEUR 03/09.2003г. Грузия

1989/ 2бр., вестник «Офталмология»

Защитен оловен екран за фокусирано облъчване от рентгенови и гама лъчи

Доц. Шиваров, Д-р Пл. Цветков, Защитен оловен екран за фокусирано облъчване от рентгенови и гама лъчи

Ноември 1992, «Национална Офталмологична Конференция »

Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителната острота по метода на Гюнтер

Проф. Цв.Марков, Проф.Златева, Д-р Пл. Цветков, д-р Ч.Апостолов, д-р Кр. Стоянов Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителната острота по метода на Гюнтер

Юни 1992, «Военен информационен бюлетин»

Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителната острота по метода на Гюнтер

Проф. Цв.Марков, Проф.Златева, Д-р Пл. Цветков, д-р Ч.Апостолов, д-р Кр. Стоянов Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителната острота по метода на Гюнтер

Юни 1994, «Бюлетин на Патентното Ведомство на РБ»

Офталмо Eргономично работно място

Д-р Пл. Цветков, Офталмо Eргономично работно място

1995, «Българско Национално Радио» 1995, «Програма „Христо Ботев» , 1996, «Вестник Медицински магазин» 1996 , «БНТ – Канал 1»

Офталмоергономично работно място – с награда за най-добър млад изобретател

Д-р Пл. Цветков, Офталмоергономично работно място –с награда за най-добър млад изобретател, 1995г. Българско Национално Радио, Програма „Христо Ботев“, „Вестник Медицински магазин“ 1996г./брой, БНТ – Канал 1.

Юни 2000, «Бюлетин на Патентното Ведомство на РБ»

Офталмологичен диагностичен инструмент

Д-р Пл. Цветков, Офталмологичен диагностичен инструмент - Бюлетин на Патентното Ведомство на РБ,Удостоверение за рационализация.

Май 2000, «Бюлетин на Министерството на науката и образованието»

Възможности за интраоперативнакорекция на корнеалния астигматизъм

Доц. М.Димитров, Доц. Шиваров, Д-р Пл. Цветков, Възможности за интраоперативнакорекция на корнеалния астигматизъм – Национален фонд за научни изследвания.

Октомври 1989, «Доклад на XV Национален преглед на ТНТМ»

Оптичен фиксатор за монтаж на проленови примки към вътреочни лещи

Д-р Д.Бенчев, Д-р Пл. Цветков, Оптичен фиксатор за монтаж на проленови примки към вътреочни лещи, Доклад на XV Национален преглед на ТНТМ - Изобретение на месеца № 91075.

1992/2бр., списание«Офталмология»

Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителна острота по метода на Гюнтер

Проф.Цв.Марков, Д-р Пл. Цветков, Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителна острота по метода на Гюнтер

«Бюлетин на Патентното Ведомство на РБ»

Офталмологичен тренажор

Проф.Цв.Марков, Доц.Шиваров, Д-р Пл. Цветков, д-р.Д.Коклин, д-р.Д.Бенчев Офталмологичен тренажор.

Юни 2010, «Национална глаукомна конференция »

Хирургична техника за поставяне клапата на Ахмед – Модел FP7, FP8

Д-р Пл. Цветков , Хирургична техника за поставяне клапата на Ахмед – Модел FP7, FP8.

Ноември 2009, «Конференция Новости в офталмологията»

Оформяна на задна дренажна, филтрационна възглавничка

Д-р Пл. Цветков, д-р Корчев, Оформяна на задна дренажна, филтрационна възглавничка

Октомври 1995, «Международен Офталмологичен Конгрес»

Възможности за дигитализация на флуоресцеинови ангиографски изображения

Д-р Пл. Цветков, д-р Ч.Апостолов, Възможности за дигитализация на флуоресцеинови ангиографски изображения.

Ноември 2007, «XXVI Годишна Научна Конференция »

Имплантация на клапа на Ахмед при конгинетална глаукома

Д-р Пл. Цветков, д-р Корчев, Имплантация на клапа на Ахмед при конгинетална глаукома

Автобиография на д-р.Цветков

Д-р. Пламен Цветков Георгиев е роден 1959г. в град Враца. Завършва средното си образование в град Враца.
Образование
— Висше образование - медицина (Плевен -1987 г., очни болести - 2003 г.) .

вижте цялата автобиография

Д-р. Пламен Цветков Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a d in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.